In de buurt van onze camping: Millingen aan de Rijn

Dorpskernen in het riviergebied zijn meestal gelegen op oude rivierduinen. Daar is immers een vast grondslag en de wat hogere ligging biedt enige bescherming tegen hoogwater. Deze vestigingsplaatsen werden in de loop van de tijd versterkt door het maken van kunstmatige plaatselijke ophogingen: de terpen of pollen. In ons dorp wordt een bijzondere plaats ingenomen door de Heerbaan, de hoofdontwikkelingsas deel uitmakend van een tracé van Leiden tot Keulen. Deze route stamt uit de Romeinse tijd en is zelfs ouder dan de huidige loop van de rivier. Het dorp is gelegen op een Romeins oeverwallensysteem, waarvan tussen 200 en 500 veel is weggeslagen en werd eind Merovingsche tijd (7e - 8e eeuw) weer bewoond. Deze vroege vestiging is ook overspoeld, getuige de overloopgeulen op de oeverwal. Het middeleeuws stratenpatroon van ons dorp is daarop gebaseerd. Ons dorp is gelegen in het oostelijk deel van het Rijk van Nijmegen, provincie Gelderland, in het centrum van de Duffelt, hart van de Gelderse Poort.

Millingen aan de Rijn staat bekend om de prachtige wandel en fiets routes. Voor meer informatie over Millingen aan de Rijn verwijzen wij u door naar hun website.

Millingen aan de Rijn Millingen aan de Rijn Millingen aan de Rijn Millingen aan de Rijn
Thee Tuinen
Naast de wandelroutes staat Millingen aan de Rijn ook bekend om de Thee-tuinen.

De Millinger Theetuin is bijzonder door haar on-Nederlandse karakter. De tuin ademt een exotische, oriëntaalse sfeer uit door middel van bijzondere planten, zoals bananen, palmen, vijgen en andere mediterrane planten. Ook de bebouwing is exotisch. Er is een Moors theehuis met waranda, een Marokkaans-oosters georiënteerd theehuis en een Marokkaans pleintje met waterpartij. De waterbassins die her en der te vinden zijn, versterken het oriëntaalse karakter.

De Millinger Theetuin
Klaverland 9
6566 JD Millingen Aan De Rijn

Overzicht van alle bezienswaardigheden
Camping de Aerdtse Wacht  -  Heuvelakkersestraat 18  -  6913 AB Aerdt  -  Telefoon: 0316-247331  -  info@deaerdtsewacht.nl
Recron VVV Rijnwaarden RBT Kan AED Gelderse Poort Camperen in de Achterhoek De Liemers Helemaal Goed!
Copyright © 2002-2021 Camping de Aerdtse Wacht - Webdesign & Ontwikkeling door Timeless Design
Meer informatie:
DIT SLUITEN
Van wegen Corona maatregelen zijn onze horeca en winkel gesloten.  /  Von wegen de Corona-Mabnahmen ist unsere Gastronomie und laden geschlossen.